Lise Sınıf Geçme Hesaplama

Lise sınıf geçme durumunu ve not ortalamasını hesaplamak istediğiniz lise öğrencisinin öncelikle alttan sorumlu olduğu ders sayısını ve bu yıl aldığı ders sayısını seçiniz. Ardından yıl içinde almış olduğu dersleri seçtikten sonra her dersin haftalık ders saati ile I. ve II. dönemde almış olduğu 100 üzerinden verilen dönem sonu puanlarını doldurarak hesapla butonuna basınız.

Lise Sınıf Geçme Hesaplama
 1. Nakil ve ders seçimi değişikliği hariç
 2. Tüm puanlar 100 üzerinden girilmelidir.
 3. Haf. Ders Saati / I.Dönem / II.Dönem
 4. / / Örn. 74.56
 5. / / Örn. 74.56
 6. / / Örn. 74.56
 7. / / Örn. 74.56
 8. / / Örn. 74.56
 9. / / Örn. 74.56
 10. / / Örn. 74.56
 11. / / Örn. 74.56
 12. / / Örn. 74.56
 13. / / Örn. 74.56
 14. / / Örn. 74.56
 15. / / Örn. 74.56
 16. / / Örn. 74.56
 17. / / Örn. 74.56
 18. / / Örn. 74.56
 19. / / Örn. 74.56
 20. / / Örn. 74.56
 21. / / Örn. 74.56
 22. / / Örn. 74.56
NOT: Bu hesaplama aracı 2014 - 2015 eğitim yılı ve sonrasına (2015 - 2016 dahil) uyumlu olarak hazırlanmıştır. I. veya II. dönem puanını boş bıraktığınız dersler için hesaplamalarda 0 kullanılacaktır.
Sitene Ekle

Lise sınıg geçme hesaplama aracı ile hangi sınıflar için sınıf geçme durumunu hesaplayabilirim?

Tüm Lise türleri için Lise Hazırlık, Lise 1, Lise 2, Lise 3, Lise 4 sınıflarında okuyan öğrencilerin yıl sonu not ortalamasını ve sınıf geçme durumunu hesaplayabilirsiniz.

Ağırlıklı puan nedir?

Bir dersin ağırlığı, o dersin haftalık ders saati sayısına eşittir. Örneğin Dil ve Anlatım dersi haftada 5 saat okutuluyorsa ağırlığı 5’tir. Ders puanı ile haftalık ders saati çarpılır ve o dersin ağırlıklı puanı hesaplanır.

Örnek: Dil ve Anlatım dersinin haftalık ders saati 5, yıl sonu puanı ise 75 olsun.Bu durumda Dil ve Anlatım dersinin ağırlıklı puanı:5x75=375 olacaktır.

Ağırlıklı puan ortalaması nedir?

Öğrencinin her bir ders için ayrı ayrı hesaplanan ağırlıklı puanlarının toplamının, toplam ders saatine bölünmesiyle elde edilen ortalama puandır. Takdir teşekkür hesaplamaları bu ağırlıklı ortalama puan ile yapılmaktadır.

Lisede bir dersten başarılı sayılmak için puanlarım nasıl olmalı?

Öğrencinin, ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılabilmesi için ya her iki dönem puanının aritmetik ortalamasının en az 50 olmalı ya da birinci dönem puanı ne olursa olsun ikinci dönem puanının en az 70 olması gereklidir.

Lisede doğrudan sınıf geçmek için yıl sonu başarı puanı kaç olmalı?

Ders yılı sonunda tüm derslerden başarılı olan ya da başarısız dersi veya dersleri olanlardan yılsonu başarı puanı en az 50 olan öğrenciler doğrudan sınıf geçer. Yılsonu başarı puanıyla başarılı sayılamayacak derslerden başarısız olan öğrenciler, o dersten veya derslerden sorumlu geçer.

Yılsonu başarı puanıyla başarılı sayılamayacak dersler hangileridir?

Dil ve Anlatım dersi yıl sonu başarı puanı ile başarılı sayılamayacak derstir.

Lisede en fazla kaç dersten sorumlu olarak geçebilirim?

Bir sınıfta en fazla 3 veya alt sınıflar da dahil toplam 6 dersten sorumlu olarak sınıf geçilebilir. Ancak; Bir sınıfta 3`ten fazla veya alt sınıflarda dahil toplam 6 dersten fazla sorumlu dersi bulunanlar sınıf tekrar eder. Nakil ve ders seçimi değişikliğinden dolayı sorumlu olunan dersler bu sayıya dâhil edilmez. Bir dersin sorumluluğu ancak o dersin sorumluluk sınavından başarılı olmakla kalkar.

Lisede sorumluluk sınavları ne zaman yapılır?

Sorumluluk sınavları her sene Kasım ve Nisan aylarında yapılır

Lise Sınıf Geçme Hesaplama ile İlgili Aramalar

 • sınıf geçme hesaplama
 • lise sınıf geçme hesaplama
 • lise ortalama hesaplama
 • lise sınıf geçme
 • sınıf geçme
 • lisede sınıf geçme
 • lise geçme hesaplama
 • 9.sınıf geçme hesaplama
 • sınıf geçme hesaplama 2014
 • 9.sınıf sınıf geçme hesaplama
 • sinif gecme hesaplama
 • ortalama hesaplama
 • sınıf geçme hesaplama lise
 • sınıf gecme hesaplama
 • sınıfı geçme hesaplama
 • 9.sınıf gecme kalma hesaplama
 • lise sinif gecme hesaplama
 • lisede sınıf geçme hesaplama

Finansal Hesaplamalar:

Sınav Puanı Hesaplamaları:

Eğitim Hesaplamaları:

SGK Hesaplamaları:

Sağlık Hesaplamaları:

Matematiksel Hesaplamalar:

Muhasebesel Hesaplamalar:

Sigorta Hesaplamaları:

Seyahat Hesaplamaları:

Dilbilgisi Hesaplamaları:

Diğer Hesaplamalar: